پرداخت

در موقع پرداخت آنلاین فقط مبلغ پیش پرداخت دریافت میشود و الباقی میلغ بعد از اتمام کار دریافت می شود.

قابل پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب