برای تمییز کردن نرده های راه پله ابتدا داخل سطل مخلوط آب و تاید درست کرده و دو تکه پارچه برمی داریم و از بالای راه پله شروع به تمیز کردن نرده ها می کنیم . اول با یک دستمال که حاوی شوینده است و خیسی آن گرفته شده ، سطح یک مترمربع از نرده را به طور کامل ( بالای نرده ، زیر نرده ، سمت داخل و بیرون ) با دستمال خیس می کشیم ( به طوری که لکه ها تمیز شوند ) بعد با دستمال خشک آن قسمتها را تمیز و خشک می کنیم. و به همین صورت ادامه داده تا تمام نرده به طور کامل تمیز شده و تمام شود . دقت کنید مرتب آب سطل عوض شود در غیر اینصورت بعد از خشک شدن ، تمیز نشدن لکه ها به طور کامل مشخص خواهد شد .که در این صورت کل کار نظافت راه پله نیز مورد سوال خواهد بود.