ضوابط و شرايط پرداخت

• كاربر گرامی

رزروخدمات شرکت پیام رخشان کرج بقرار زير ميباشد : 
• رزرو اینترنتی تنها براي كاربران عضو این سامانه امكانپذير است .
• صدور فاکتور الکترونیک و تاييد قطعی پرداخت از جانب مشترک محترم ظرف مدت حداکثر ده دقیقه امکان‌پذیر است، در غیر این صورت رزرو 
خدمات ابطال می‌گردد و فاکتور الکترونیکی صادر نمی‌گردد.
• در صورت قطع ارتباط اينترنت پس از رزروخدمات و پرداخت بانكي ، مشخصات فاکتور را از طريق همين سايت استعلام نماييد . در صورت عدم صدور فاکتور مبلغ كسر شده از حساب شما حداكثر ظرف ۲۴ ساعت بصورت خودكار توسط بانك برگشت ميگردد .
• ابطال رزرو و کنسلی خدمات الکترونیک تا ۱۲ ساعت قبل از تاریخ رزرو از طریق اینترنت امکان پذیر است.
• بدليل محدوديت بانكي مبلغ خدمات کنسل شده پس از كسر ۲۰% از بهای هر نوع خدمات رزرو شده ظرف مدت۷۲ ساعت بعد از تاریخ رزرو به حساب شما واریز میگردد.
• لطفا قبل از رزرو قطعي به نوع خدمات، و تاريخ رزروتوجه فرماييد. جابجايي تاريخ و نوع خدمات از طریق این سامانه امکانپذیر نبوده و مشمول قوانين کنسلی ميباشد.
• دریافت وجه کنسلی در شرکت در هر زمان قبل و بعد از تاریخ رزرو و پس از کسر جریمه مربوطه امکانپذیر است مشروط به اینکه خدمات قبلا در سایت کنسل نشده باشد.
• مشترکین محترم موظف به حفاظت از کدهاي رهگیری  اعلام شده از جانب سيستم مي‌باشند.
• اطلاع رسانی در خصوص خدمات رزرو وکنسلی، از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی انجام می‌پذیرد، لذا مسئولیتِ صحتِ شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی به عهده‌ی خریدار است.
• کليه‌ی عمليات رزرو خدمات در اين سايت مشمول قوانين جاریِ تجارت الکترونيک بوده و هرگونه تخلف تحت پيگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

(فاکتور ارائه شده توسط پرسنل فقط با مهر شرکت قابل اعتبار میباشد)

تعهدات بالا را خوانده و موافقملطفاً بعد از مطالعه تعهدنامه آن را تایید نمایید!
سرویس درخواستی:
تاریخ:   
زمان حضور پرسنل: 
آدرس:

سفارش