شرکت پیام رخشان کرج کار در ارتفاع , نماشویی

نماشویی,شستشوی نما,شستن نما,ساختمان,شستن نمای ساختمان,شستشوی نمای
ساختمان,نماشویی ساختمان,شستن نما ساختمان,شستشوی نما
ساختمان,کاردرارتفاع,کارباطناب,دسترسی با طناب,نماشویی با طناب,شستن نما با طناب,شستشو نما با
طناب,شستن نمای ساختمان با طناب,نماشویی ساختمان با طناب,شستشوی نمای ساختمان با
طناب,راپل,راپل کار,واترجت,واترسند بلاست,نما,شستشوی نما شیشه و کامپوزیت,شستن نمای شیشه
وکامپوزیت,شستشوی نمای شیشه و کامپوزیت,نماشویی شیشه و کامپوزیت
پیچ و رولپلاک نما

شرکت خدماتی پیام رخشان کرج-البرز کار در ارتفاع  و  نماشویی پیچ و رولپلاک, سنگ نما,نما,پیچ کردن سنگ نما,نمای ساختمان کی از مشکلات و یا خطراتی که این روزها ساکنین اپارتمانها با ان رو برو هستند و بسیار دیده میشود مشکل ریزش سنگهای نمای ساختمان میباشد که تا کنون نیز خسارات جانی و مالی بسیار بجا گذاشته حالاچه بایدکرد:؟

در واقع بهترین و مطمعن ترین راه برای تثبیت سنگ نما وجلوگیری از ریزش سنگ نما پیچ و رولپلاک نما (پیچ کردن سنگ نما) میباشد که البته شایان ذکر است که اگر به درستی انجام نشود نتیجه بخش نخواهد بود باید در هنگام پیچو رولپلاک سنگ نما به نکاتی چون :

جنس سنگ – رگه های و شیارهای روی سنگ – مسالح بکار رفته در پشت سنگ ….دقت نمود

در گذشته تنها با نصب داربست امکان انجام این کار مقدور بود که دردسرهای سدمعبر و خطرات نصب داربست که خود کم نیست را هم به همراه داشت و هزینه بالایی برای ساکنین یا مالک ساختمان داشت
اما امروز متخصصین ما با تکنیک راپل یا کار با طناب پیچ و رولپلاک نمای ساختمان شما هموطن گرامی را که با مشکل ریرش سنگهای نما رو به رو شده اید بدون داربست برای شما انجام میدهند تنها با تکنیک کار در ارتفاع با تکنیک راپل یا همان دسترسی با طناب با ابزار مدرن صخره نوردی صنعتی

به همراه بیمه مسئولیت پرسنل و بیمه حوادث شخص ثالث

شرکت پیام رخشان کرج پیشگام در ارائه خدمات کار در ارتفاع و پیچورولپلاک نما