تعرفه نظافتچی – تعرفه های شرکت خدماتی نظافتی پیام رخشان کرج


شرکت خدماتی پیام رخشان کرج

در راستای بهبودخدمات خودتمامی تعارف (تعرفه)

های خود را در وبگاه رسمی شرکت خدماتی نظافتی خود منتشر کرده است.

شبکه های اجتماعی

همچنین کاربران محترم می توانند تعرفه های شرکت خدماتی پیام  رخشان را از طریق شبکه های اجتماعی مشاهده کنند .

در پایین تمام تعرفه های این شرکت خدماتی نظافتی به صورت کاملا دقیق بیان شده است

کاربران میتوانند سفارش نظافتچی خانم و یا سفارش نظافتچی آقا را از گزینه سفارش انتخاب کنند و با هدایت به

صفحه رزرو نظافتچی به سفارش خود ادامه دهند

اضافه کاری
۳۵۰۰۰
تومان
اضافه کاری
جنسیت : خانم
بیمه حوادث
ضمانت کار
بدون مواد شوینده

سفارش

نظافتچی آقا/خانم
۲۹۰۰۰۰
تومان
نظافت۸ ساعته تمام وقت
جنسیت : آقا
بیمه حوادث
ضمانت کار
بدون مواد شوینده

سفارش

نظافتچی آقا/خانم
۱۵۰۰۰۰
تومان
نظافت۴ ساعته نیم وقت
جنسیت : خانم
بیمه حوادث
ضمانت کار
مواد شوینده ندارد

سفارش

نظافت منزل تمام وقت
 از۴ساعت تا۸ساعت
۲۹۰۰۰۰
تومان
نظافت ۸ ساعته
جنسیت : آقا/خانم
بیمه حوادث
ضمانت کار
مواد شوینده : ندارد

سفارش

نظافت منزل نیم وقت
از۱ساعت تا۴ ساعت
۱۵۰۰۰۰
تومان
نظافت۴ ساعته
جنسیت : آقا/خانم
بیمه حوادث
ضمانت کار
موادشوینده: ندارد

سفارش

شستشویی

 نماساختمان

تماس
بگیرید
ضمانت کار
جنسیت : آقا /خانم
بیبمه حوادث
زمان : متغیر

سفارشجدول شماره ۱

شامل مالیات بر ارزش افزوده

نوع خدمات

نگهداری ازکودک وسالمند
تماس
ضمانت کار
جنسیت : آقا/خانم
بیبمه حوادث
زمان : متغیر

سفارش

پذیرایی مراسم
تماس
ضمانت کار
جنسیت : آقا/خانم
بیبمه حوادث
زمان : متغیر

سفارش

قیمت

تومان

۱

نظافت منزل ازیک ساعت تاچهارساعت

قیمت

۱۵۰۰۰۰

۲

نظافت منزل ازچهارساعت تاهشت ساعت

قیمت

۲۹۰۰۰۰

۳ اضافه کاری ساعتی

قیمت

۳۵۰۰۰

۴

نظافت ساعتی منزل

آقا و خانم

۳۵۰۰۰

۵

میهمانداری هر ساعت

آقا و خانم

۳۷۰۰۰

۶

جابجایی هر ساعت

آقا

۴۰۰۰۰

۷

آقا و خانم

۴۰۰۰۰

۸

راه پله و مشاعات

آقا

جدول شماره ۲
           جدول شماره ۲
تعداد طبقات
تعداد واحدها
تعداد پارکینگ ها
قیمت (تومان)
۱
۲
۲
۱
۱۲۰۰۰۰
۲
۲
۴
۱
۱۲۰۰۰۰
۳
۳
۳
۱
۱۲۰۰۰۰
۴
۳
۶
۱
۱۲۰۰۰۰
۵
۴
۴
۱
۱۲۰۰۰۰
۶
۴
۸
۱
۱۵۰۰۰۰
۷
۵
۵
۱
۱۵۰۰۰۰
۸
۵
۱۰
۱
۱۷۰۰۰۰
۹
۵
۱۵
۲
۱۸۰۰۰۰
۱۰
۵
۲۰
۲
۱۹۰۰۰۰
۱۱
۶
۶
۱
۱۵۰۰۰۰
۱۲
۶
۱۲
۲
۱۷۰۰۰۰
۱۳
۶
۱۸
۲
۱۷۰۰۰۰
۱۴
۷
۷
۱
۱۶۰۰۰۰
۱۵
۷
۱۴
۲
۱۹۰۰۰۰
۱۶
۷
۲۱
۲
۲۲۰۰۰۰